Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe to obiekty składające się najczęściej z jednej lub wielu naw. Może być budynkiem o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, czy rolniczym. Prawie zawsze szerokość tych hal znacznie przewyższa ich wysokość. Ponadto mogą pełnić funkcje magazynów, centrów sprzedaży detalicznej, centrów dystrybucyjnych, hal sportowych, czy sal wystawowych. Szereg realizacji znajdziemy wśród port folio HalBud.com.pl .

Stal w budynkach jednokondygnacyjnych

Koszty wykorzystywania stali w konstrukcjach stalowych są niewielkie, jej ponowne użycie jest niezwykle proste. Przy okazji oferuje ogromne możliwości estetyczne o szerokim zasięgu i zróżnicowaniu.

Konstrukcje stalowe, które są projektowane z zamysłem adaptacji są wartościowe.

W zależności od funkcji, które mają pełnić nowo powstały obiekt, układ konstrukcji stalowych zostanie określony przez architekta. Inżynier budownictwa ma natomiast do wybór dotyczący wielu koncepcji konstrukcyjnych, które może wykorzystać. Wybór dotyczy np. zastosowania ram prostych, portalowych, kratownic, czy łuków. Wskazane rozwiązania mają często charakter funkcjonalny. Liczy się w nich często cena, a czasami priorytet stanowi atrakcyjny wygląd zewnętrzny. Wówczas mogą być zastosowane odważniejsze rozwiązania pod względem architektonicznym.

Konstrukcje stalowe, które są projektowane z zamysłem adaptacji są wartościowe. Jest tak, ponieważ w przyszłości można dokonać ich podziału, połączenia z innymi budynkami lub dokonać rozbudowy. Możliwość ponownego wykorzystania obiektu wiąże się z decyzją o podjęciu ewentualnej przebudowie lub renowacji.

Projekt połączeń stalowych elementów w konstrukcji stalowej stanowi bardzo ważną część każdego systemu konstrukcyjnego. Nierzadko zdarza się, że układy połączeń mogą być znormalizowane lub wyjątkowe, dopasowane do złożonej konstrukcji obiektu budowlanego.